Forebyg mod kakerlakker

Har du kakerlakker der hjemme, bør du gøre en ihærdig indsats for at få bugt med dem, fordi det er et skadedyr som kan være med til at sprede sygdomme. Kakerlakker gemmer sig det hvor det er varmt og hvor der er mørkt og kommer kun frem om natten da det er et nat dyr. Der hvor man ofte ser kakerlakken skjule sig i almindelige huse er under ovnen eller komfuret, bag ved komfuret eller ovnen, bag ved tv apparatet og andre steder hvor der er ro, varme og mørke. Varme og mørke der de mest optimale forhold for en kakerlak og dens velbefindende.

Kommer der kakerlakker i boligen, vil man opdage det ved, at man kan se deres afføring rundt om på gulvet og det afgiver en meget dårlig lugt. Især lugten går man ikke fejl af, den minder meget om lugten af mug. Hvis man vil undgå at få dem indendørs eller forhindre de i det hele taget kommer, skal man sørge for, at gøre forholdende så lidt attraktive som muligt, og især de foretrukne steder. Når dette er gjort er man sikret et langt stykke hen af vejen.

Husk især de svært tilgængelige steder under rengøringen, det betaler sig i længden. Gør man ikke det plus rengøring er mangelfuld, vil der meget nemt komme nogen. Har man haft kakerlakker i boligen, skal man sørge for at få fjernet alle former for spor, især hvis der er personer i husstanden som er let modtagelig for sygdomme som f.eks. små børn og ældre mennesker. Når man skal finde ud af om der er kakerlakker lige der hvor man bor, skal man tjekke sit hus igennem om natten sammen med en lommelygte, for de er kun aktive om natten.

Når det angår kakerlakker, findes der flere udgaver rundt om i Danmark, som stort set alle sammen holder sig væk fra fugtige rum. Man oplever dog goså enkelte arter som fortrækker fugtige omgivelser, men det er yderst sjældent man finder dem i Danmark.

Kakerlakker finder man også ofte hvor der er mad til rådighed for dem, og har man først haft kakerlakker i sin mad, bør man straks smide det ud for at undgå smittefare.

Der er mange måder at forebygge mod kakerlakker, men grundlæggende handler det om, at man gør livet så surt for dem som muligt så de ikke har lyst til at slå sig ned. Man bør derfor sikre sig, at finde kakerlakkernes skjulesteder, spærres af eller blivere repareret.

Leave a Reply